Oslanjajući se na bogato iskustvo svojih stručnjaka, Privredni savetnik – Informacione tehnologije se bavi razvojem softverskih rešenja u skladu sa potrebama konkretnih klijenata.

Izrada informacionih sistema baziranih na MPP platformi 

Edicija „Mali poslovni programi“ je koncipirana tako da omogućava proširenje funkcionalnosti i otvorena je za integraciju.

  • Razvoj softverskih rešenja za specifične segmente poslovanja u skladu sa potrebama

  • Integracija sa rešenjima drugih proizvođača

Razvoj novih rešenja 

Pored softverskih rešenja baziranih na MPP platformi, Privredni savetnik – Informacione tehnologije se bavi projektovanjem, razvojem i implementacijom softverskih sistema i aplikacija za poslovne primene. Ovakva rešenja obuhvataju:

  • računovodstvene i poslovne informacione sisteme
  • dokumentacione sisteme

  • internet aplikacije

Za više informacija obratite se službi operative PS.IT-a na telefon: 011/785-03-61 ili na e-mail: contact@psit.rs

Oslanjajući se na bogato iskustvo svojih stručnjaka, Privredni savetnik – Informacione tehnologije se bavi razvojem softverskih rešenja u skladu sa potrebama konkretnih klijenata.