U najnovijem broju 86/2019 Službenog glasnika RS, od petka, 6.12.2019. su, između ostalog, objavljene poreske izmene koje će se uglavnom primenjivati od 1.1.2020. godine.
Između svih objavljenih novosti, izdvajamo izmene sledećih zakona:
– Zakon o porezu na dohodak građana – http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/…/za…/2001/24/1/reg
– Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje – http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/…/za…/2004/84/7/reg

O svim najnovijim zakonskim izmenama možete se detaljnije upoznati na sajtu Službenog glasnika RS: http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnik…/…/latest