Obaveštavamo Vas da ćemo aktivno učestvovati na seminaru „Digitalna transformacija, kancelarijsko i arhivsko poslovanje“ koji će biti održan 29. novembra 2019. godine, u organizaciji CERAT-a u Beogradu.
Seminar je namenjen unapređenju znanja o arhivistici, arhiviranju dokumentacije, elektronskim dokumentima, elektronskim arhivama, kao i o servisima koji se odnose na ove oblasti. Takođe, posebna pažnja će biti posvećena i zakonskom okviru – propisi koji su u proceduri, novi Zakon o elektronskom dokumentu, GPDR regulativa…
Stručnjaci PS.IT-a će biti posebno aktivni u delu koji se bavi digitalnom transformacijom i praktičnom primenom elektronskog dokumenta i potpisa.

Više o seminaru možete pročitati na: http://www.cerat.rs/…/uploads/2019/09/Cerat_Novembar2019.pdf